Xin chào các bạn!

Chúng mình là những người nông dân ở vùng núi Tây Bắc. Ở chỗ mình, bao quanh là núi và rừng. Và những cánh đồng rừng đã là cái nôi nuôi lớn biết bao thế hệ chúng mình từ ngàn đời nay. Chúng mình yêu  những hạt giống bản địa và tự hào về những hiểu biết, kinh nghiệm canh tác nông nghiệp của cha ông trên những cánh đồng rừng. Với khao khát được bảo tồn và phát triển nông nghiệp di sản của cha ông, chúng mình đã cùng nhau thành lập Hợp tác xã Đồng rừng Vân Hồ. Đồng hành Đồng rừng Vân Hồ là Agritage Việt Nam với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật từ Chính phủ Úc trong khuôn khổ Chương trình GREAT. Đây là một sự khởi đầu tuyệt vời cho giấc mơ Nông nghiệp di sản của nông dân Đồng Rừng.

Đội ngũ của chúng mình:

Ban quản trị HTX (Ảnh tập thể)

Con người 

Vị trí

Kinh nghiệm

1. Hồ Ngọc Sơn 

Chủ tịch hội đồng quản trị     

 • Tiến sỹ, Giảng viên trường đại học khoa nông lâm

 • 10 năm nghiên cứu về tri thức bản địa và làm việc với nhóm dân tộc thiểu số. 

2. Hà Văn Nguy 

Giám đốc Hợp tác xã 

 • Là người dân tộc Thái, có tiếng nói trong cộng đồng địa phương  

 • Cam kết dành thời gian cống hiến và làm việc cho HTX

3. Vì Văn Phúc 

Phó giám đốc HTX 

 • Là người dân tộc Thái, trưởng bản, có tiếng nói trong cộng đồng

4. Hà Công Dũng 

Thành viên ban quản trị HTX 

 •  Bí thư bản Bướt, ông Hà Công Dũng có nhiều kinh nghiệm trong làm nông nghiệp và có tiếng nói ở bản. 

5. Phạm Kiều Oanh 

Thành viên ban quản trị 

 •  Cử nhân tài chính kế toán đại học Ngoại Thương. 

 • Có 15 năm kinh nghiệm làm kế toán tại Bộ Thuỷ Sản. 

 • Có 05 năm kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp Gạo ruộng rươi. Phát triển kênh phân phối bán lẻ nông sản tại Hà Nội. 

6. Đinh Thị Huyền  

Thành viên HTX      

 • Giám đốc DNXH Agritage Việt Nam. 

 • Chuyên gia marketing và Truyền thông thương hiệu.

 • Kinh nghiệm 10 năm tư vấn và điều hành triển khai các dự án truyền thông cho các tổ chức Quốc tế và Tổ chức kinh tế trong nước.

 • Kinh nghiệm 10 năm là giám đốc điều hành các Dự án Phát triển cộng đồng dựa vào nông nghiệp và du lịch.

 • 10 năm kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp xã hội TABA, phát triển nông sản bản địa. 

7. Hà Thị Hiếm 

Thành viên Hợp tác xã

 • Nông dân bản Bướt, chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản Bướt. 

 • Cam kết dành thời gian cống hiến và làm việc cho HTX


Đội ngũ nhân viên Hà Nội:

Hội đồng cố vấn

Ông Hồ Ngọc Sơn – Cố vấn khoa học

Phạm Tuấn Ngọc – Cố vấn về Chiến lược kinh doanh:

Ban giám đốc:

Bà Đinh Thị Huyền – Giám đốc điều hành:

Bà Nguyễn Thị Hoa – Phó giám đốc Trung tâm

Phòng tài chính:

Bà Đinh Thị Hường – Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Hồng – Kế toán viên

Bà Phạm Kiều Oanh – Trưởng phòng:

Bà Lê Ngọc Mai – Nhân viên thiết kế

Ông Phạm Thế Huy – Nhân viên sáng tạo nội dung